Logo barneveldvandaag.nl


De voormalige locatie van Bosch Beton, waar een zonnepark zou moeten komen.
De voormalige locatie van Bosch Beton, waar een zonnepark zou moeten komen. (Foto: Leo Polhuys)

Omwonenden zien zonneveld zitten

Op de voormalige locatie van Bosch Beton aan de Wesselseweg tussen Kootwijkerbroek en Barneveld is plek voor een zonnepark. Tenminste, dat vindt eigenaar Bosch. Het plan omvat tien hectare. Het terrein dat door de grote bomenrij vanaf de Wesselseweg amper zichtbaar is, wordt momenteel ontmanteld en ligt er op de late maandagochtend verlaten bij.

Door Leo Polhuys

KOOTWIJKERBROEK - Bosch Beton vertrok eerder dit jaar van haar locatie vlakbij Kootwijkerbroek naar Barneveld, waar het een opvallend groot gebouw vlak aan de A1 in gebruik heeft genomen. Op de inmiddels vrijgekomen oude plek van de onderneming zou dan zonne-energie opgewekt kunnen worden. Dit plan sluit aan bij het beleid van de gemeente Barneveld om te verduurzamen en te vergroenen.
Een rondje in de buurt leert dat de plannen goed vallen. Mevrouw Mulder, die schuin tegenover de beoogde locatie voor opwekking van zonne-energie woont, vertelt dat eigenaar Bosch inmiddels is langs geweest voor overleg. ''Aan de informatie ligt het dus allemaal niet. Ik vind het idee voor een zonnepark prima, alleen hoorde ik laatst dat de wifiverbinding op sommige plekken verstoord kan worden als er zonnepanelen liggen. Dat zou wel vervelend zijn. Maar ik weet het fijne er niet van en daar zal dan vast wel een oplossing voor komen. Zo zijn er speciale wifiversterkers op de markt.'' Mevrouw Mulder signaleert dat er sinds het vertrek van de betongigant minder vrachtverkeer op de weg rijdt. ''Dat is wel een voordeel.''

Een omwonende agrarisch ondernemer die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, vertelt dat hij nog geen bezoek heeft gehad van Bosch. ''Maar dat zal nog wel komen, hij komt hier altijd eenmaal per jaar om netjes te overleggen. Ik vind dat ik als ondernemer een medeondernemer niet te veel in de weg moet leggen en daarom is een zonnepark ook een prima idee. Laat hem het maar ontwikkelen. Ik heb er geen problemen mee. Als ondernemers moet je elkaar ook een beetje voorthelpen. Ik heb van andere buren ook geen bezwaren gehoord.''
Mevrouw Van den Berg heeft evenmin problemen met de komst van een zonnepark, ''hoewel ik de plannen verder niet ken.'' Een zonnepark is een goede invulling voor het terrein, vindt de Kootwijkerbroekse. Ook zij heeft gemerkt dat er na het vertrek van de onderneming minder zwaar vrachtverkeer op de Wesselseweg rijdt.
Op 10 juli heeft de gemeenteraad de 'Barneveldse Zonneladder' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente volop wil inzetten op zonnepanelen op daken. Ook wil ze zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Voor de aanleg van zonnevelden zijn voorwaarden vastgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen, zoals meervoudig ruimtegebruik en inpassing in het landschap. Aanvragen kunnen tot en met 30 september worden ingediend.