Logo barneveldvandaag.nl


Meer kansen voor werkzoekenden in FoodValley

  Politiek

REGIO - Het aantal WW–uitkeringen in FoodValley is in januari licht gestegen tot 6.335. Een stijging in het begin van het jaar is gebruikelijk, maar de trend blijft dalend. De ontwikkeling van de WW in FoodValley is gunstiger dan landelijk. Voor 2017 worden meer banen en vacatures verwacht. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe. Vooral voor technische en hogere ICT-beroepen, maar in toenemende mate ook voor beroepen in de zorg. Dat betekent dat er meer kansen voor werkzoekenden ontstaan, maar dan moeten ze wel de juiste kwalificaties hebben.

Eind januari waren er in FoodValley 60 WW-uitkeringen meer dan eind december. Dat is een stijging van 1%. Een stijging in januari is gebruikelijk, doordat er minder werk is in sectoren als landbouw, bouw en horeca. Bovendien zijn er relatief veel tijdelijke contracten die op het einde van een kalenderjaar aflopen. Een deel van die contracten wordt niet verlengd, waardoor mensen in de WW komen. Voor een goed beeld van de arbeidsmarkt is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. Dan overheerst duidelijk de dalende lijn. Het aantal WW-uitkeringen in de FoodValley is nu bijna 900 lager dan een jaar geleden, een daling van meer dan 12%. Landelijk was de daling 10%.

Samenwerking in de regio

Om werkzoekenden kansen te bieden om in een van de kansrijke beroepen aan het werk te gaan, worden in de regio's regelmatig initiatieven ontplooid. Zo levert UWV in de FoodValley kandidaten aan Maarten Vergeer. Deze jonge ondernemer van Curaflex/Vergeer Zorg heeft, kijkend naar de arbeidsmarkt, een kans gegrepen om mensen op te leiden tot verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). Dit deed hij door te kijken naar mogelijke subsidies en een maatwerkopleiding op te zetten waarbij kandidaten niet in drie maar in één jaar worden opgeleid. Zeker gezien de komende krapte in dit beroep is dit van belang.

Een ander voorbeeld is het ICT project van Cloudopleider (IT Cloud). Van de eerste groep zijn alle 13 werkzoekenden (langdurig werkloos en ouderen) aan een baan geholpen. Dit niet alleen door de aangeboden opleiding, maar zeker ook door de goede (persoonlijke) begeleiding. Het project heeft eind vorig jaar een vervolg gekregen en ook in de regio Arnhem en Utrecht worden soortgelijke projecten opgezet.

reageer als eerste
Meer berichten